Gebruik van psychofarma


Geneesmiddelen bij dementie houden een aantal risico’s in, zoals negatieve bijwerkingen en problemen om de instructies juist op te volgen. Individuele medicatievoorbereiding heeft zeker nut bij therapietrouw. In dit artikel lees je meer over de verschillende geneesmiddelen en IMV.

Anti-alzheimermiddelen

Bij sommige patiënten wordt er gekozen om op te starten met anti-alzheimermiddelen. Het effect van deze middelen is beperkt. Ze hebben een tijdelijk gunstig effect op de cognitieve functie bij sommige vormen van dementie:

 • ziekte van Alzheimer
 • dementie gebonden aan Parkinson
 • Lewy body-dementie
 • vasculaire dementie

Maar men kan niet voorspellen welke patiënten zullen reageren.

Voorbeelden van deze middelen zijn: Galantamine (Reminyl), Rivastigmine (Exelon), Donepezil (Aricept). Deze bestaan in verschillende gebruiksvormen: tabletten en pleisters. Zo kan je steeds voor gebruiksgemak kiezen bij jouw patiënt. Deze geneesmiddelen zijn niet altijd onschuldig en de nevenwerkingen wegen niet altijd op tegen de voordelen dat de patiënt ondervindt. Wees als zorgverlener daarom altijd attent op volgende nevenwerkingen:

 • nausea, braken, diarree, gewichtsverlies, hypersalivatie
 • profuus zweten
 • hypertensie
 • urinaire incontinentie
 • duizeligheid, hoofdpijn, of tremor
 • agitatie, verwarring, angst, slaapstoornissen, convulsies

Indien je 1 van deze symptomen opmerkt, aarzel dan zeker niet om je farmaceutisch coördinator of IMV-centrale te contacteren op medicatieopmaat@goed.be

psychofarmaca

Personen met dementie kunnen veranderend gedrag of probleemgedrag vertonen. Uit onderzoek blijkt dat de meest voorgeschreven medicatie bij oudere psychofarmaca (antipsychotica of antidepressiva) zijn.
De huidige richtlijnen stellen dat je psychofarmaca zoveel mogelijk moet proberen te mijden. Indien het toch nodig zou zijn, hou dan zeker rekening met onderstaande zaken:

 • Hou de behandelingsduur zo kort mogelijk.
 • Hou de dosis zo laag mogelijk.
 • Bouw het middel gradueel af wanneer er een verbetering van de gedragsstoornissen merkbaar is.

Ook psychofarmaca kunnen vervelende nevenwerkingen geven. Wees als zorgverlener steeds aandachtig voor volgende symptomen:

 • sedatie en plots vallen
 • parkinsonisme (stijfheid van spieren en beven) en onwillekeurige bewegingen (= tardieve dyskinesieën)
 • gewichtstoename
 • anticholinerge ongewenste effecten: duizeligheid, nausea en obstipatie, blaasfunctiestoornissen, droge mond en ogen ...
 • cognitieve achteruitgang bij langdurig gebruik bij patiënten met ziekte van Alzheimer

Indien je 1 van deze symptomen opmerkt, aarzel dan zeker niet om je farmaceutisch coördinator of IMV-centrale te contacteren op medicatieopmaat@goed.be

therapietrouw bevorderen

Patiënten met dementie kunnen hun medicatie vaak niet innemen zoals voorgeschreven vanwege cognitieve en lichamelijke beperkingen. Volgens verschillende studies is slechts 17%-42% van patiënten met dementie therapietrouw. Hierdoor hebben deze mensen een verhoogd risico op ziekenhuisopname of overlijden. Mogelijke oorzaken van die therapie-ontrouw zijn medicijnkeuze, gebruik van dubbel-medicatie, slikproblemen, het vergeten innemen …

Om mensen met dementie en hun zorgverleners te helpen om beter hun geneesmiddelen in te nemen bieden we bij Goed verschillende diensten aan. Onze apothekers stellen medicatieschema’s op, indien nodig zal er een medicatiereview gebeuren waarbij we in overleg gaan met zowel de patiënt als andere zorgverleners (arts, verpleegkundige, mantelzorger…) om de medicatie aan te passen naar de behoefte van de patiënt. Bovendien kunnen we de medicatie verpakken per innamemoment (IMV).

voordelen van IMV en medicatieschema

 • Je bent zeker dat je de juiste medicatie neemt.
 • Je neemt de juiste medicatie, in de juiste dosis, op het juiste moment dankzij de voorbereiding door je apotheker en de goedkeuring van je arts.
 • Er is minder risico om medicatie te verwisselen, te vergeten of dubbel in te nemen.
 • Ook als je naar het ziekenhuis moet, zijn de dokters dankzij je medicatieschema meteen op de hoogte van je medicatiegebruik.
 • Elke doos bevat het precieze aantal zakjes voor een week.
 • Je hoeft niet langer meerdere dozen met verschillende vervaldata te bewaren bij je thuis.
 • Je moet zelf geen pillen meer uit de verpakking duwen. Gewoon het zakje openscheuren en klaar! Geen fouten en geen tijdverlies.
 • Moet je per dag meer dan een keer pillen nemen? Geen probleem: je krijgt een zakje per innamemoment. Moet je drie keer per dag medicatie nemen? Dan zitten er per dag drie zakjes klaar.
 • Je kan je medicatie gemakkelijk meenemen en opbergen.
 • Voor meer info, contacteer ons via medicatieopmaat@goed.be