Dementiegids


Dementie en de ziekte van Alzheimer kennen een gradueel verloop. Dat verloop kenmerkt zich door vier gradaties. Het begint met symptomen van vergeetachtigheid, die kunnen overgaan in verlies van tijds- en plaatsbesef en op de duur zelfs verlies van elke mogelijkheid tot contact en verbinding. Het is belangrijk dat je als mantelzorger/zorgverlener op de hoogte bent van dit verloop. Het besef van het stadium waarin de patiënt zich bevindt, helpt bij het aanvaardingsproces en is nodig om de zorg en hulp af te stemmen op wat de patiënt nog registreert en nog kan.
Dementie verloopt in 4 fases, van het bedreigde ik tot het verzonken ik. Hulpmiddelen worden ingedeeld per fase om de meest gepaste zorg te bieden.

Het bedreigde ik

De patiënt beseft dat hij of zij geheugenproblemen of een verstoord denken heeft. Dit zorgt ook voor een verlaagd zelfvertrouwen en een rouwproces, de zaken die vroeger zo goed liepen, vlotten nu niet meer. De patiënt voelt zich daardoor bedreigd.

Naar het aanbod

Het verdwaalde ik

De persoon met dementie is steeds meer verdwaald. Heden en verleden lopen door elkaar. Daardoor raakt iemand met dementie het besef van persoon, tijd en plaats kwijt.

Naar het aanbod

Het verborgen ik

Wie dementie heeft, trekt zich volledig terug. De patiënt slaagt er nog amper in om contact te maken en het wordt steeds moeilijker gevoelens te verwoorden. Dit kan wel nog door middel van beweging en/of onverstaanbare geluiden.

Naar het aanbod

Het verzonken ik

De ogen zijn meestal gesloten en de persoon met dementie is elke vorm van verbinding met de buitenwereld kwijt. Zintuigelijke ervaringen roepen weliswaar geen gedachten meer op maar kunnen wel leiden tot spanning of ontspanning.

Naar het aanbod

Aanbod Hulpmiddelen op Goedgeholpen

Er bestaan hulpmiddelen die iemand met dementie zelf gebruikt. Maar ook hulpmiddelen ter ondersteuning van professionelen en mantelzorgers.

Naar het aanbod

Advies

Ontdek het advies dat Goed jou kan geven om jouw patiënt beter te helpen.

meer info