Dementie fixatie


Uit veiligheidsoverwegingen wordt regelmatig overgegaan tot fixatie van personen met dementie.

In dit artikel geven we meer uitleg over fixatie en over ons aanbod aan fixatie-arme ondersteuning, gebaseerd op de VBM-score.

Fixatie is elke handeling of elk gebruik van materiaal of medicatie die de bewegingsvrijheid van een persoon beperkt, verhindert of belemmert, waarbij de persoon niet zelfstandig zijn bewegingsvrijheid kan herwinnen. Als vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast worden, is het van het grootste belang voor alle betrokkenen dat het op een bewuste en correcte manier gebeurt.

Tot fixatie wordt dan ook zo min mogelijk overgegaan, en wanneer het gebeurt is het uit veiligheidsoverwegingen voor de patiënt zelf en / of andere patiënten. Zo wil men bijvoorbeeld vallen, zelfverwonding of verwonding van anderen voorkomen. Ook het onderdrukken van storend gedrag - zoals zoek- en wegloopgedrag, motorische onrust, agressie - kan een aanleiding zijn voor de toepassing van deze maatregelen. Er bestaan 3 mogelijke toepassingen van fixatie:

Fixatie door middel van een interventie waarbij de patiënt door één of meerdere hulpverleners op een fysieke wijze vastgehouden of geïmmobiliseerd wordt of waarbij de patiënt op een fysiek gecontroleerde wijze verplaatst wordt of zich laat verplaatsen.

Fixatie door gebruik van mechanische hulpmiddelen bevestigd aan of in de directe omgeving van de patiënt, die hij of zij niet zelfstandig kan verwijderen.

Fixatie door middel van het acuut en chronisch gebruik van medicatie.

De meeste zorginstellingen streven in de mate van het mogelijke naar zo min mogelijk fixatie. Dit is een standpunt dat ook in de Goed visie past, waarbij we onze patiënten zich 'goed' willen laten voelen.

Op Goedgeholpen kan je terecht voor een aanbod aan hulpmiddelen die je kan filteren op de VBM-score.

De VBM-score, waarbij VBM staat voor VrijheidsBeperkende Maatregelen, helpt je om te kiezen voor een goed alternatief. De hoogte van de score wordt bepaald door de ernst van de maatregel en hoe dicht de maatregel zich bij het lichaam van de patiënt bevindt. Een score van 0 betekent dat de vrijheid niet beperkt wordt. Een score van 5 betekent volledige vrijheidsbeperking. Het is de bedoeling dat steeds wordt gezocht naar de minst ingrijpende maatregel, dus naar het hulpmiddel met de laagste VBM-score, zoals bijvoorbeeld een heupbeschermer of pyjama.