Fases binnen dementie


Het verloop van dementie verschilt van persoon tot persoon en hangt ook af van de vorm van dementie. Gewoonlijk zijn er vier stadia of fases. Die zetten we hier op een rij. Vervolgens geven we ook een aantal tips om met iemand met dementie om te gaan in een bepaalde fase. Ook voor mantelzorgers kan dit echt van pas komen.

Het bedreigde ik

De patiënt beseft dat hij of zij geheugenproblemen of een verstoord denken heeft. Dit zorgt ook voor een verlaagd zelfvertrouwen en een rouwproces, de zaken die vroeger zo goed liepen, vlotten nu niet meer. De patiënt voelt zich daardoor bedreigd.

Hoe omgaan in de fase van het bedreigde ik?

Hieronder geven we een hele reeks tips die je kunnen helpen om met de patiënt of persoon met dementie om te gaan.

 • Probeer het gevoel van angst en onveiligheid te verminderen.
 • Focus op de vaardigheden die niet zijn achteruit gegaan.
 • Laat de persoon met dementie zijn of haar onafhankelijkheid behouden.

Het verdwaalde ik

De persoon met dementie is steeds meer verdwaald. Heden en verleden lopen door elkaar. Daardoor raakt iemand met dementie het besef van persoon, tijd en plaats kwijt.

hoe omgaan in de fase van het verdwaalde ik?

Hieronder geven we een hele reeks tips die je kunnen helpen om met de patiënt of persoon met dementie om te gaan.

 •   Bied ondersteuning en zorg voor een houvast in de dagelijkse leefomgeving.
 • Ga dieper in op de interesses van de persoon met dementie.
 • Lichaamstaal is belangrijker dan de inhoud van wat je zegt tegen de persoon met dementie.
 • Toon respect en begrip.
 • Blijf focussen op wat nog kan en laat de persoon met dementie zoveel mogelijk zelf doen.
 • Zorg voor rust en veiligheid

Het verborgen ik

Wie dementie heeft, trekt zich volledig terug. De patiënt slaagt er nog amper in om contact te maken en het wordt steeds moeilijker gevoelens te verwoorden. Dit kan wel nog door middel van beweging en/of onverstaanbare geluiden.

hoe omgaan in de fase van het verborgen ik?

Hieronder geven we een hele reeks tips die je kunnen helpen om met de patiënt of persoon met dementie om te gaan.

 • Speel in op zintuiglijke behoeften: zorg voor warmte, rust, een prettige sfeer.
 • Speel in op de beleving van deze zintuiglijke behoeften: vraag of de persoon met dementie het warm/koud heeft, of hij of zij dorst/honger heeft, pijn voelt ...
 • Zorg voor veiligheid, want de kans op een ongeluk wordt groter.

Het verzonken ik

De ogen zijn meestal gesloten en de persoon met dementie is elke vorm van verbinding met de buitenwereld kwijt. Zintuigelijke ervaringen roepen weliswaar geen gedachten meer op maar kunnen wel leiden tot spanning of ontspanning.

hoe omgaan in de fase van het verzonken ik?

Hieronder geven we een hele reeks tips die je kunnen helpen om met de patiënt of persoon met dementie om te gaan.

 • Speel in op lichamelijke behoeftes.
 • Geef lichamelijk contact (knuffelen), praat zachtjes, bied prettige zintuiglijke prikkels zoals aangename geuren of muziek aan.